Medi Ambient i Canvi Climàtic

L'objectiu del servei és vetllar per la protecció, millora, estalvi i eficiència dels recursos naturals* i evitar els efectes de la contaminació ja sigui acústica, atmosfèrica, electromagnètica, de sols, aqüífers, rieres...

Els eixos principals de gestió són:

  • Gestió integral dels residus municipals.
  • Protecció i gestió de l'anella verda
  • La intervenció ambiental en les actuacions urbanístiques.
  • La lluita contra el canvi climàtic.
  • La promoció de l'educació ambiental.
  • La millora de la qualitat ambiental.
  • Promoció de la participació ciutadana en la gestió del medi ambient.

*(aigua, aire, sòl, energia, espais naturals, paisatge...)

Notícies