Xarxes Socials

Les xarxes socials s'han convertit en eines fonamentals per a la comunicació i interacció amb la ciutadania. Ofereixen una plataforma on l'Ajuntament pot informar, escoltar, interactuar i connectar-se amb els ciutadans de manera directa i immediata. Per a l'Ajuntament de Santa Perpètua, aquestes plataformes són essencials per promoure la transparència, la participació ciutadana i el compromís amb la comunitat.

La política de l’Ajuntament de Santa Perpètua pel que fa a les xarxes socials és limitar la seva presència en nombre de comptes i encabir els continguts en els perfils generalistes evitant la disgregació d’informació i la segmentació de la població.   

L'Ajuntament disposa d'una Guia de Xarxes Socials, d'aplicació per a tots els seus comptes i un mapa de xarxes on identifica la oficialitat de la seva presència als diferents canals.

Mapa de Xarxes

El mapa de xarxes que a continuació es detalla inclou les xarxes oficials de titularitat de l'Ajuntament de Santa Perpètua. 

Data darrera actualització: maig 2024.

Joventut

Cultura

Comunicació

Ajuntament

Desenvolupament Local

Seguretat Ciutadana

X (Twitter)
Policia Local SPM

Esports

Instagram
Esport SPM
Darrera actualització: 10.05.2024 | 13:23
Darrera actualització: 10.05.2024 | 13:23