Consells municipals i comissions

A Santa Perpètua existeixen diferents òrgans municipals de participació sectorial, aquests estan formats per representants polítics, tècnics i ciutadania tant associada com individual. Aquests són òrgans de participació ciutadana i s'encarreguen d'integrar la participació de tots els ciutadans i de les seves associacions en temes municipals.

El funcionament i la composició de cada Consell Municipal resten regulats pel seu propi reglament.

Darrera actualització: 02.02.2022 | 10:52
Darrera actualització: 02.02.2022 | 10:52