Consell de Cooperació i Solidaritat Internacional

El Consell de Cooperació i Solidaritat Internacional es defineix com un òrgan de participació sectorial en relació a aquells àmbits d’activitat pública municipal que afectin o es refereixin a la cooperació i solidaritat internacional, creat de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Darrera actualització: 30.05.2021 | 11:19