Govern Obert i Transparència

El Servei de Govern Obert i Administració Electrònica, neix al mandat 2019-2023. Té un caràcter transversal i  impulsa polítiques per al conjunt de l’organització i presenta unes característiques que el diferencien de la resta de l’estructura organitzativa. Es situa a un nivell estratègic i col·labora amb les unitats i serveis funcionals. Les seves funcions són el disseny, planificació i avaluació de polítiques vinculades amb la transparència, el rendiment de comptes, les dades obertes i l’Administració electrònica, i la col·laboració en la implantació de les seves concrecions en cada àmbit sectorial.

Les unitats que configuren el servei de Govern Obert i Transparència són les unitats de Informàtica (TIC) i Atenció Ciutadana, a més de comptar amb els  àmbits de Govern Obert i Administració Electrònica i l'Arxiu Municipal. 

 

Serveis a la ciutadania

Els principals serveis orientats a la ciutadania són:

Documents

Enllaços