Ordenances fiscals

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l'Ajuntament amb la finalitat de regular els tributs municipals: impostos, taxes, preus públics, etc., que la ciutadania i empresariat del municipi aporta en forma d’impostos.

Les ordenances fiscals s’aproven un cop l'any, normalment a finals d'any per tal que entrin en vigor l'exercici següent en què s'han d'aplicar. 

L'Ajuntament de Santa Perpètua preveu beneficis fiscals en algunes de les ordenances amb bonificacions per a les rendes més baixes, per afavorir l'ocupació i per fomentar les energies renovables.

Darrera actualització: 15.02.2022 | 11:45
Darrera actualització: 15.02.2022 | 11:45