Consell Municipal de Seguretat Ciutadana

El Consell Municipal de Seguretat Ciutadana és l'òrgan de participació sectorial en les matèries relacionades amb la seguretat ciutadana i es constitueix a l'empara del que disposa l'article 59 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Darrera actualització: 18.02.2022 | 13:37