Policia Local

La Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda és un cos municipal de seguretat pública de naturalesa civil, armat i jerarquitzat, amb la missió de protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i de garantir la seguretat ciutadana (art. 104.1 CE). Presta servei a la ciutadania de Santa Perpètua, d'acord amb els principis bàsics d'actuació recollits a l'art. 5 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat.

La Policia Local és un cos modern i eficaç, al servei de la ciutadania, que treballa en l'àmbit de la seguretat ciutadana, el trànsit urbà i la seguretat viària, la policia administrativa i la policia assistencial, amb l'objectiu de millorar la convivència i la qualitat de vida dels perpetuencs i les perpetuenques.

Els seus valors principals són la implicació social, la presència en el territori, la proximitat a la ciutadania i una ferma voluntat de servei. Tots ells són principis irrenunciables que guien la seva actuació.

Atenció a la ciutadania
Notícies