Acollida i diversitat

Promoure la igualtat oportunitats i la cohesió social i acompanyar les persones nouvingudes són alguns dels objectius dels programes i serveis que es recullen en aquest espai web, on també es detallen recursos i materials per facilitar l’acollida i d’atenció a la diversitat.  

Atenció a la ciutadania
Notícies