Canvi Climàtic i Transició Energètica

Arbres joves del parc central sota la boira. Es veuen uns jardiners que feinegen.El planeta es troba en greu perill, segons alerten els darrers informes sobre la biodiversitat i escalfament global i cal posar remei amb urgència. En aquesta lluita, que és irreversible, les administracions locals tenim un paper clau tant pel que fa a la formació, l’educació i la informació com en el fet d’assumir un compromís real, vinculant i ambiciós per a fer front a aquesta crisi. Els objectius per a limitar l’escalfament global i combatre aquesta crisi ecològica són la reducció de gasos d’efecte hivernacle, l’abandonament dels combustibles fòssils i l’aposta per energies 100% renovables.

Al nostre municipi des de fa anys s’estan duent a terme un seguit d'accions com són:

  • Aplicació d'energies renovables
  • Eficiència energètica
  • Programes del vehicle elèctric
  • Mobilitat sostenible

En aquest sentit, l'Ajuntament disposa del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), que concreten aquestes accions.

Notícies