Comissió Municipal de Protecció Civil

L’organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a terme la protecció civil del municipi, amb l’objectiu de fer front a les emergències que puguin sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i el medi ambient.

L’estructura de l’organització municipal de protecció civil, té com a punt més elevat de responsabilitat a l’alcaldessa, que és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal i, com a base de l’organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les accions per tal d’aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

La Comissió Municipal de Protecció Civil és un òrgan que es crea pel Ple de l'ajuntament i està presidit per l'alcaldessa.

És l'òrgan que vetlla per la prevenció i la seguretat del municipi i és el marc de col·laboració, coordinació i presa d’acords entre els diversos serveis municipals i entre les diferents administracions amb incidència en el municipi en matèria d’anàlisi de risc, prevenció, planificació, intervenció, informació a la població i rehabilitació. Així doncs, es tracta d'un òrgan amb caràcter consultiu, deliberant i coordinador.

Darrera actualització: 01.12.2022 | 14:53