Consell Municipal de Comunicació

El Consell Municipal dels Mitjans de Comunicació és l’òrgan de participació sectorial en les matèries relacionades amb els mitjans de comunicació de titularitat municipal i es constitueix a l’empara del que disposa l’article 59 de la Llei 8/1987, de 25 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Darrera actualització: 09.12.2020 | 16:40