Gestió dels residus municipals

L’empresa municipal Mogoda Serveis s’encarrega de la recollida i transport de tota les fraccions de residus i d’andròmines així com de la gestió de la Deixalleria Municipal. El cost d’aquest servei es paga a través de la Taxa de Residus que gira l’Ajuntament de Santa Perpètua i que aquest 2024 té un import de 117 euros. 

El tractament dels residus municipals el porta a terme el Consorci per a la Gestió de residus del Vallès Occidental a través de plantes de tractament i el servei de gestió de residus voluminosos. Aquesta nova taxa la gira el Consell Comarcal del Vallès Occidental i en el cas de la nostra ciutat s’ha establert un import de 48,10 euros.

Baner Taxa comarcal. Es veu una carpeta d'on surt un document (dibuix).

Quant ens costa la gestió dels residus?

El cost recollida, gestió i tractament de residus és de gairebé 4,4 milions d’euros
Cada fracció de residus genera un cost de recollida i un cost de tractament.

El cost de tractament és:

  • Per cada tona de fracció resta que generem paguem 170 euros.
  • Per cada tona de la fracció orgànica que generem paguem 125 euros. En funció de la quantitat d’impropis hi ha un retorn econòmic.
  • Per cada tona de paper-cartró, vidre o envasos que generem rebem entre 17 i 79 euros.

Objectius de reciclatge

La gestió de residus és un tema ambiental molt preocupant, com indiquen els baixos nivells de reciclatge a Santa Perpètua i arreu de l’Estat.

El govern de l’Estat va aprovar la Llei 7/2022 que pretén contribuir a minimitzar l’impacte dels residus i un ús eficient dels recursos, com a principis de l’economia circular. Aquesta normativa també vol donar resposta al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) inclosos en l’Agenda 2030. 

Actualment es recicla al 40% i els objectius que marca la UE són del 55% l'any 2025; el 60% l'any 2030 i el 65%, el 2035.

La bossa de residus tipus de Santa Perpètua està formada per un 58% de resta, un 17% d’altres, un 10% d’orgànica, un 6% de paper, un 5% d’envasos i un 4% de vidre. En canvi si ho recicléssim tot la bossa tipus hauria d’estar formada per un 33,3% d’orgànica, un 34,3% d’altres; un 11,3% de paper; un 9,4% d’envasos; un 7,7% de vidre i un 4% de poda. 

Aquestes dades representen que encara ens cal millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva de residus i, així, reduir les deixalles que dipositem al contenidor de la fracció resta, que són aquells que no es poden reciclar. La Regidoria de Medi Ambient recorda que separant correctament estalviarem recursos i també despeses econòmiques perquè reduirem els costos de tractament i gestió dels residus. A més, col·laborarem en la millora del medi ambient.

L’objectiu és augmentar el reciclatge i la recollida selectiva, reutilitzar i baixar el consum per reduir residus. Si augmentem el reciclatge, la fracció resta es redueix i comporta una menor despesa en la gestió dels residus i menys impacte mediambientals.

Com podem millorar la gestió dels residus?

Per lluitar contra el canvi climàtic, assolir les xifres establertes per la normativa i evitar que les taxes de residus es disparin la millor eina és la prevenció. Reduir al màxim la quantitat de residus és el primer punt en la gestió dels residus. La reutilització, el reciclatge i la valoralització segueixen a la prevenció en la piràmide, que té com a última instància, l’eliminació dels residus als abocadors. 

És un servei obligatori:

No
Darrera actualització: 14.05.2024 | 13:45