EMA Escola Municipal de les Arts

L'Escola forma part del projecte SocioculturalSPM. La pràctica artística és un dret, l’exercici del qual orienta les persones cap a un horitzó de felicitat i plena realització individual i col·lectiva.

Pensem en una educació artística encaminada a l'apoderament, que defugi limitacions preestablertes i que proposi contextos artístics flexibles i transformadors, els quals es corresponguin amb la diversitat dels propis participants i de les seves comunitats.

Totes les persones participants esdevenen artistes.

L'EMA és una comunitat de pràctica artística, fonamenta la seva raó de ser en aquesta experiència, en el FER Art perquè l'ART ens fa humans.

  • m · treballa amb i des de la gent
  • m · s’obre a l'inesperat, a l'imaginat
  • m · construeix en col·lectiu sentiments, pensaments i accions
  • m · genera oportunitats
Atenció a la ciutadania
Notícies