Consum (OMIC)

Els serveis municipals relacionats amb el consum al nostre municipi estan centralitzats a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC). Assessorament i informació i acompanyament i tramitació de reclamacions, a més de xerrades, consells i formació en la matèria són alguns dels serveis que s’ofereixen sempre amb l’objectiu d’orientar i ajudar les persones consumidores i usuàries en l’adequat exercici dels seus drets i en el foment d'actituds crítiques i responsables en aquest àmbit.

Atenció a la ciutadania
Notícies