Contacteu amb l'OMIC

Necessiteu assessorament? Mitjançant el següent formulari, intentarem resoldre qualsevol dubte que tingueu respecte als vostres drets com a persona consumidora: reclamacions, denúncies, queixes, relació amb empreses de subministrament, garanties dels productes, etc.

Tanca Formulari

Formulari de contacte amb l'OMIC

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament de les dades que l'usuari ha introduït en aquest formulari implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o la gestió sol·licitada. En cap cas se cediran o es comunicaran a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.