Xarxa de Centres Cívics

La Xarxa de centres cívics forma part del projecte SocioculturalSPM i gestiona els sis centres cívics i l’espai d’entitats Gilberto Garcia. Pretén dotar els barris d’un lloc de trobada i relació social, fomentar la cohesió, enfortir l’entramat social i ser un referent com equip de proximitat al barri on s’ubiquen. Així mateix organitza i gestiona activitats de diferents àmbits. En aquests equipaments es fan atencions al públic de diferents departaments de l'Ajuntament, així com també la xarxa dóna suport a les entitats del municipi per tal que puguin dur a terme les seves activitats.

Notícies