Hisenda / Tributs

Serveis econòmics

La gestió econòmica, financera i tributària de l’activitat municipal, recau en els Serveis Econòmics. Aquest servei, té com a missió principal l’obtenció dels recursos financers necessaris per a la prestació dels serveis a la ciutadania. Proporciona recolzament tècnic en la formació del pressupost municipal, les seves modificacions i execució. Planifica i assessora tots els assumptes d’àmbit econòmic, financer i tributari. 

Atenció a la ciutadania
Notícies