Convivència

La convivència al nostre municipi és fonamental per compartir el dia a dia entre el veïnat, les amistats, els familiars i altres persones. És beneficiosa per a tothom, facilita el fet de viure junts i juntes en diversitat, respectant les singularitats entre els diferents projectes de vida, les diferents possibilitats de família, les diferents manifestacions culturals i religioses i fins i tot les diferències generacionals. La convivència és ser capaces de posar en comú les necessitats i interessos de tothom, evitant els conflictes i apel·lant a la comprensió i el diàleg. Respectar les normes de convivència en societat, ens facilita un entorn de col·lectivitat en el respecte i la diversitat.

Atenció a la ciutadania
Notícies