Educació

Descripció

El servei d'educació té com a objectiu millorar el nivell educatiu de la població de Santa Perpètua de Mogoda, a través de les línies estratègiques més destacades: Atenció a la petita infància 0-3 anys, col·laboració amb el Departament d'Educació en la construcció de centres educatius, en la preinscripció i la matriculació de tots els nivells educatius, en el manteniment dels centres públics existents, oferir activitats educatives per tot l'alumnat del municipi a través de les escoles i, impulsar i col·laborar en espais de participació i intercanvi i formació dels diferents agents educadors, promoure la col·laboració entres les Associacions de Famílies d'Alumnes i  donar suport al l'aprenentatge al llarg de la vida.

Objectius

El servei d'educació té com a objectiu millorar el nivell educatiu de la població de Santa Perpètua de Mogoda, a través de les línies estratègiques més destacades:

  • Oferir serveis de qualitat per a l'atenció a la petita infància 0-3 anys ( escoles bressols municipals, entre altres serveis socioeducatius)
  • Col·laborar en el procés de preinscripció i matriculació de tots els nivells educatius, a través de la OME (Oficina Municipal d'Escolarització)
  • Oferir activitats educatives per tot l'alumnat del municipi a través del catàleg d'activitats de la Programació Estable que s'ofereix a les escoles cada curs.
  • Impulsar i col·laborar en espais de participació i intercanvi i formació dels diferents agents educadors
  • Promoure la col·laboració entre les Associacions Famílies d'Alumnes (AFA)
  • Donar suport l'aprenentatge al llarg de la vida.
  • Col·laborar amb el Departament d'Educació en la construcció de centres educatius a través de la cessió dels solars
  • Mantenir els edificis de les escoles de primària públiques 
Atenció a la ciutadania
Notícies