Aparcament públic

Espais habilitats per a l'estacionament de vehicles privats.