2022/8751K: Tècnic/a, A2, programa temporal "Gestió en transició i autosuficiència energètica 2023-2025"

Dilluns, 24 d'octubre de 2022 a les 00:00

Estat: Tancat

Procés de selecció mitjançant concurs oposició, d’un/a tècnic/a, grup A2, en règim de funcionari/ària interí/ina per programes de caràcter temporal, adscrit/a al Servei de Desenvolupament Local i Comerç, per a l’execució del projecte “Gestió en Transició i Autosuficiència Energètica 2023-2025”.

Darrera actualització: 22.12.2022 | 08:12