Contacte

Aquest formulari té com a objecte comunicar problemes de navegació o fer consultes o propostes relacionades amb el web municipal.

Qualsevol altra consulta, com ara tràmits, gestions, etc. no generarà cap resposta. Si voleu iniciar un tràmit o gestió amb l’Ajuntament, cal que consulteu i utilitzeu l’opció corresponent a l’apartat de “Tràmits i gestions” del nostre web o bé, podeu contactar amb l'OAC .

Formulari de contacte

Adreça electrònica (còpia) S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament de les dades que l'usuari ha introduït en aquest formulari implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o la gestió sol·licitada. En cap cas se cediran o es comunicaran a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 15.03.2022 | 12:18
Darrera actualització: 15.03.2022 | 12:18