Perfil de contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió pública en línia de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal com estableix l'article 63 de la Llei 9/2027, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

En el següent enllaç el ciutadà pot consultar les licitacions en curs, les adjudicacions i formalitzacions. També es poden trobar els plecs de clàusules administratives generals i els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, així com el model d'aval i altra informació d’interès: 

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament

Darrera actualització: 04.02.2022 | 11:09
Darrera actualització: 04.02.2022 | 11:09