2022/0893C: 1 Administratiu/iva, C1, promoció interna (OPO 2021)

Dijous, 17 de febrer de 2022 a les 00:00

Estat: Tancat

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició i torn de promoció interna, d’1 plaça d’administratiu/iva, grup C1, d’administració general, en règim de funcionari/ària de carrera, vacant a la plantilla d’aquest Ajuntament inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació 2021, publicada al BOPB CVE 202110154607 de 28 de desembre de 2021 i al DOGC 8572 de 28 desembre de 2021

Darrera actualització: 15.06.2023 | 09:00