2022/0412E: 2 Tècnics/ques superiors en Dret, A1 promoció interna (OPO 2019)

Dijous, 17 de febrer de 2022 a les 00:00

Estat: Tancat

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició pel sistema de promoció interna de dues places de tècnic/a superior en Dret, grup A, subgrup A1, escala d’administració especial, subescala tècnica, en règim de funcionari/ària de carrera, vacants a la plantilla d’aquest Ajuntament, i incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació 2019, publicada al BOPB de 20 de maig de 2019 i al DOGC núm. 7880 de 22 de maig de 2019

Darrera actualització: 20.05.2022 | 08:44