Pla local de Salut

Dimarts, 4 de maig de 2021 a les 00:00

El Pla Local de Salut consta de 3 fases ben diferenciades, la fase de diagnòstic , ja realitzada, la de propostes d'accions de treball i la fase d'execució i avaluació del Pla

Actualment finalitzant la fase de proposta d'accions , que hem dividit en 3 eixos de treball: Hàbits i Estils de vida saludable; Benestar emocional amb especial atenció a l'envelliment en soletat i per últim entorn saludable. Disposem de més de 30 accions o estratègies de salut que seràn validades proximament per el Consell de Salut Municipal i posteriorment  aprovades per Ple Municipal.

Darrera actualització: 20.04.2023 | 12:43