Protecció Civil

Protecció Civil té com a finalitat principal la protecció de persones, béns i el medi ambient en situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofes i calamitats públiques.

D'acord amb l'article 67 de Serveis mínims del Decret Legislatiu 2/2003 de Llei municipal i règim local, els municipis amb una població superior a 20.000 habitants estan obligats a donar el Servei de protecció civil als seus ciutadans.

Santa Perpètua de Mogoda disposa del DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal) que és el pla de Protecció Civil municipal que estableix el marc orgànic i funcional previst per a prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta a les possibles situacions d'emergència del municipi.

D'acord amb el DUPROCIM, la Comissió Municipal de Protecció Civil és l'òrgan que vetlla per la prevenció i seguretat del municipi i és el marc de col·laboració, coordinació i presa d'acords entre els diversos serveis municipals que intervenen una emergència i entre les diferents administracions amb incidència en matèria d'anàlisi del risc, prevenció, planificació, intervenció, informació a la població i rehabilitació.

En l'àmbit municipal de Santa Perpètua de Mogoda, la Protecció Civil s'organitza des del Servei de Seguretat, Ciutadania, Convivència i Protecció Civil, compta amb un tècnic de Protecció Civil i la col·laboració de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Perpètua de Mogoda.

Objectius: el servei de Protecció Civil Municipal treballa per poder actuar de la manera més eficient possible, durant les potencials situacions d'emergència d'afectació col·lectiva al municipi.

Serveis a la ciutadania

  • Planificació com la redacció i actualització del DUPROCIM per gestionar situacions d'emergència al municipi.
  • Plans d'Autoprotecció d'activitats municipals per actuar davant de potencials situacions d'emergència.
  • Consells d'autoprotecció per la ciutadania mitjançat informació a la web i infografies sobre els diferents riscos que poden afectar al municipi.
  • Actuació davant de situacions d'emergència com ara en casos de pluges intenses, fortes ventades, nevades, altres riscos o per a qualsevol requeriment per part de Policia o bombers dins de l'àmbit municipal.
Atenció a la ciutadania
Notícies