Protecció Civil té com a finalitat principal la protecció de persones, béns i el medi ambient en situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofes i calamitats públiques.

D'acord amb l'article 67 de Serveis mínims del Decret Legislatiu 2/2003 de Llei municipal i règim local, els municipis amb una població superior a 20.000 habitants estan obligats a donar el Servei de protecció civil als seus ciutadans.

En l'àmbit municipal de Santa Perpètua de Mogoda, la Protecció Civil s'organitza des del Servei de Seguretat Convivència i Protecció Civil, compta amb la col·laboració de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Perpètua de Mogoda.

Objectius: el servei de Protecció Civil Municipal treballa per poder actuar de la manera més eficient possible, durant les potencials situacions d'emergència d'afectació col·lectiva al municipi.

Serveis a la ciutadania

  • Planificació com la redacció del DUPROCIM per gestionar situacions d'emergència al municipi.
  • Plans d'Autoprotecció d'activitats municipals per actuar davant de potencials situacions d'emergència.
  • Consells d'autoprotecció per la ciutadania mitjançat infografies dels diferents riscos que poden afectar al municipi.
  • Actuació davant de situacions d'emergència com ara en casos de pluges intenses, fortes ventades, nevades o per a qualsevol requeriment per part de Policia o bombers dins de l'àmbit municipal.
Notícies
+