Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)


Consultes per correu electrònic (no vàlid per presentar documents): oac@staperpetua.cat

Tramitació en línia (24 hores els 7 dies de la setmana) a la seu electrònica així com accedir a la seva carpeta ciutadana o a les notificacions electròniques. Prèviament heu de disposar d'un certificat digital (IdCat Mòbil o IdCat).

L'OAC neix al 2003 com una unitat administrativa que assumeix les funcions d'informació administrativa i atenció ciutadana. En la seva seu s'ubica el Registre General, i s'encarrega de coordinar la resta de registres descentralitzats que depenen d'aquest.


Objectius

L'OAC té com a missió facilitar als veïns, empreses i visitants, la seva relació amb l'Ajuntament, atenent i orientant tant les seves demandes d'informació com de gestió a través del canal de la seva preferència: presencial, telemàtic i telefònic.


Serveis a la ciutadania

A més de les funcions d'informació i atenció ciutadana, l'OAC està considerada com una oficina d'assistència en matèria de registres segons la llei 39/2015 de procediment administratiu, i per al qual realitza les funcions següents:

  • Rebre i acollir als ciutadans, a fi d'aportar-los l'orientació i l'ajuda que necessitin en el moment inicial de la seva visita.
  • Orientar-los i informar-los, a fi d'oferir-los els aclariments i les ajudes d'índole pràctica que requereixin sobre els procediments, tràmits, requisits i la documentació per als projectes, les actuacions o sol·licituds que es proposin dur a terme, o per gaudir d'un servei públic o beneficiar-se d'una prestació.
  • Registrar d'entrada els escrits que s'adrecen a l'Ajuntament o a qualsevol administració que hagi signat el corresponent conveni (Finestreta Única).
  • Informar sobre el dret d'accés o de participació en la informació pública als expedients i als documents municipals.
  • Digitalització, copies autèntiques i registre de documentació aportada pel ciutadà.
  • Assistència en la identificació i signatura electrònica.
  • Ajudar en la iniciació d'un procediment i facilitar el codi d'identificació de l'òrgan, centre o unitat administrativa (codi DIR3).
  • Practicar notificacions.
  • Identificació dels interessats en el procediment.
  • Apoderaments apud acta (per compareixença)

Plaça de la Vila, 6 - 08130 Santa Perpètua de Mogoda - Barcelona
Telèfon: 935 743 234
Adreça electrònica: oac@staperpetua.cat
Horari:  
(amb cita prèvia) de 9 a 14 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 28.04.2022 | 11:45