Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar una resposta adequada a les possibles situacions d’emergència.

El document és regulat pel Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració dels Plans de Protecció Civil municipals i es regula el procediment per a la seva homologació.

Darrera actualització: 01.12.2022 | 14:54