Fons Next Generation

Dilluns, 14 de novembre de 2022 a les 00:00

Programa - Llocs de treball intel·ligent per al personal en mobilitatFinançat per la Unió Europea, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Gobierno de España

Què és el Fons de Recuperació Next Generation EU?

Els Fons Next Generation EU (NGEU) són un instrument creat per les institucions de la Unió Europea, en el marc del Pla de recuperació per a Europa, amb l'objectiu transformar els reptes derivats de la pandèmia de la Covid-19 en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital destinant 750.000 milions d'euros per finançar projectes transformadors.

El Pla Next Generation EU (NGEU) està format per dos instruments financers: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i el REACT-EU, que són complementaris a la resta de recursos previstos en el pressupost de la Unió Europea i que van destinats a tots els estats membres.

Com s'articulen a Espanya?

El Consell de la UE va aprovar el 13 de juliol de 2021 el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), a partir del qual s'han posat en marxa diferents convocatòries de subvencions per poder complir els objectius marcats pels Fons Next Generation.

En què consisteix el PRTR i quines són les prioritats?

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) incorpora una agenda d'inversions i reformes estructurals que s'interrelacionen per assolir propòsits transversals: avançar cap a un país més verd, digital, cohesionat i igualitari.

El PRTR s'estructura en quatre eixos principals, deu polítiques palanca que integren alhora 30 projectes o línies d'acció. 

Eixos: 

 • Transició ecològica
 • Transformació digital
 • Igualtat de gènere
 • Cohesió social i territorial

Polítiques palanca

 • Agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació
 • Infraestructures i ecosistemes resilients
 • Transició energètica justa i inclusiva
 • Una administració del segle XXI
 • Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime, recuperació del turisme i impuls a l'emprenedoria
 • Pacte per la ciència i la innovació, reforç de les capacitats del sistema nacional de salut
 • Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats
 • Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació
 • Impuls de la indústria de la cultura i l'esport
 • Modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible

Com s'articulen a Catalunya?

El Govern de la Generalitat va aprovar el mes de juliol de 2020 el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social amb l'objectiu de reforçar la capacitat productiva i la capacitat del sistema sanitari i sociosanitari, reduir les desigualtats socials accentuades per la COVID-19 i accelerar la transició cap a un model econòmic més sostenible i resilient. L'estratègia s'estructura en cinc eixos estratègics (economia per la vida; digitalització; transició ecològica; societat del coneixement; actuacions transversals) que inclouen 20 projectes transformadors identificats per la Comissió per a l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social (CORECO).  

Com participa l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda?

L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda treballa per detectar les oportunitats que puguin afavorir el desenvolupament de projectes transformadors al nostre municipi i ha dissenyat els projectes estratègics susceptibles de ser presentats en aquestes convocatòries amb la voluntat d'aconseguir els recursos financers que permetin portar-los a terme. 

Pla de mesures antifrau

Per participar en l’execució de l’esmentat PRTR, i aprofitar aquesta oportunitat per incorporar la gestió dels riscos de corrupció i frau a tots els procediments de gestió de l’organització municipal, el Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va aprovar per unanimitat el 30 de juny de 2022 el Pla de Mesures Antifrau, juntament amb el nou reglament de Control Intern. Adoptar una política de tolerància zero amb el frau, i establir un sistema de control intern dissenyat per prevenir i detectar, dins d’allò possible, qualsevol actuació fraudulenta i, en el seu cas, corregir-ne les conseqüències són alguns dels objectius d’ambdós documents. Més informació.

Projectes Next Generation en els que participa Santa Perpètua de Mogoda

Darrera actualització: 14.05.2024 | 11:42