S’obre la convocatòria d’ajuts Next Generation de rehabilitació d’edificis del Pla de l’Estat

Dilluns, 23 de maig de 2022 a les 08:00

L’Oficina Local d’Habitatge de Santa Perpètua ha informat que avui 23 de maig s’obre el termini de presentació de sol·licituds per al programa d’ajuts de rehabilitació d’edificis del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Estat, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation.

Properament també s’obriran els terminis per als programes de millora de l’eficiència energètica en habitatges i per a l’elaboració del llibre de l’edifici per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, també inclosos al Pla de recuperació, que disposa d’una dotació  pressupostària de 57.475.365 euros per a aquest 2022. En els tres casos, les convocatòries es tancaran amb data 31 de desembre de 2022.

El programa d’ajuts a la rehabilitació vol “fomentar i regular les actuacions que comportin la renovació del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica, la descarbonització, la integració d’energies renovables, i circularitat, sens perjudici que es puguin realitzar altres actuacions de rehabilitació que suposin una millora de l’accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d’utilització”, ha explicat el regidor d’Habitatge i Canvi Climàtic, Sergi Hernández, que també ha afegit que se subvencionaran “les actuacions que millorin els nivells ambientals i de salut, com retirar de l’edifici o àmbit d’actuació aquells productes de construcció que continguin amiant”. L’import màxim de la quantia de l’ajut serà d’un 40%, un 65% o un 80% en funció de l’estalvi energètic aconseguit amb l’actuació. Aquest programa disposa d’una dotació pressupostària de 24.038.692 d’euros.

Pel que fa als ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges, la convocatòria preveu un cost mínim d’actuació de 1.000 euros per habitatge i l’import de la subvenció serà del 40% del cost, amb un límit de 3.000 euros. Aquest programa disposa d’una dotació pressupostària de 24.038.692 euros i s’obrirà el 7 de juny.

En el cas del programa d’ajuts per l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació vol impulsar, implantar i generalitzar aquest llibre i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis amb la finalitat d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis, complir els objectius europeus i impulsar la rehabilitació a curt, mig i llarg termini, segons ha explicat Sergi Hernández. Les quantes màximes de subvencions per a llibres i per a projectes tècnics varien en funció del nombre d’habitatges de l’edifici. Aquest programa disposa d’un fons de 9.397.981 euros i s’obrirà el proper 20 de juny.

Sergi Hernández ha recordat que l’Ajuntament també està treballant en el Pla Estratègic de Rehabilitació de Santa Perpètua, que preveurà altres ajuts i que serà compatible amb els programes Next Generation i previsiblement amb les subvencions del Pla Estatal de Vivienda. Per al programa de rehabilitació, l’Ajuntament disposa d’un milió d’euros d’inversions.

Suport de les Oficines Tècniques de Rehabilitació

L’Ajuntament recomana accedir als portals de les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR) dels col·legis oficials d’arquitectura i arquitectura tècnica de Catalunya per sol·licitar en les borses que posen a disposició els serveis d’un tècnic qualificat en rehabilitació. Aquest professional podrà elaborar la documentació tècnica necessària per a la rehabilitació i informarà i assessorarà sobre la manera d’aprofitar al màxim les subvencions convocades.  Aquestes OTR s’han creat fruit d’un conveni signat al febrer entre la Generalitat i els col·legis professionals com a fórmula per vehicular els ajuts de la Unió Europea. “La voluntat del conveni és que els col·legis professionals ajudin les comunitats, a cost zero, en la gestió de la sol·licitud de subvenció i en tot allò referent a la documentació necessària per al seu tràmit perquè es puguin beneficiar de les subvencions el major nombre d’edificis”, ha destacat Hernández. 

D’altra banda, el regidor ha recordat la importància de passar la inspecció tècnica de l’edifici prèvia a la sol·licitud dels ajuts. “Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)”, ha matisat Hernández, que també ha avançat que l’Ajuntament està preparant una nova convocatòria municipal de subvencions per donar suport al veïnat en aquests tràmits.

Darrera actualització: 23.05.2022 | 14:48