Vés al contingut (premeu Retorn)

SERVEIS ECONÒMICS

Els Serveis Econòmics de l’Ajuntament és l'àrea encarregada de la gestió econòmica del consistori, concretada en la tramitació tant dels ingressos fins al seu cobrament, com de les despeses, atenent el seu pagament desprès de la tramitació corresponent. Alhora dóna assessorament a la resta de les àrees en temes de contingut econòmic. És per tant una àrea instrumental, que presta servei als ciutadans de manera indirecta.  

Regidor d'Organització i S. Econòmics

Sr. Albert Ortiz Biarge

Cap dels Serveis Econòmics

Sr. Josep Munuera Mañez

Unitats que integren el servei:

Unitat de Cadastre


La Unitat de Cadastre de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, té com a missió l’assessorament permanent a la ciutadania en qualsevol tema relacionat amb el Cadastre immobiliari.

A més, des de l’any 2007, l’Ajuntament compta amb un Punt d’Informació cadastral (P.I.C). Aquest servei dona la possibilitat d’accedir als Serveis de la Direcció General del Cadastre sense la necessitat de desplaçaments a la Gerència Territorial de Barcelona o d’altres províncies.

Permet la consulta lliure i la certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i cartografia digital, consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, relatives a immobles de la seva titularitat, estiguin o no al nostre terme municipal, ja que es té accés d’àmbit nacional (excepte País Basc i Navarra).

NOTÍCIES

Veure Més