Taxa Comarcal de Tractament de Residus

Dimarts, 14 de maig de 2024 a les 00:00

L’Ajuntament de Santa Perpètua ha delegat el servei de tractament de residus al Consell Comarcal del Vallès Occidental, juntament amb d'altres cinc municipis de la comarca.

L'objectiu és obtenir uns preus més reduïts als abocadors i a les plantes de tractament amb la unió de diferents municipis per contribuir a que el preu de la taxa de residus s’incrementi de manera més moderada.

A més d’aquesta acció que pot contenir lleugerament l’augment de preus, el Consistori insisteix en la necessitat de reduir residus i assolir uns millors nivells de reciclatge a la ciutat com a clau perquè els preus del tractament no continuïn pujant vertiginosament i també com a mesura per tenir cura del medi ambient.

Què és la nova taxa?

Amb aquesta nova taxa comarcal la ciutadania paga el tractament dels residus que es generen a Santa Perpètua. Amb la taxa municipal se sufraga la part de la recollida i transport. 

Per què el canvi?

L’any 2025 finalitza el termini d’adaptació a la nova llei de residus i sòls contaminants per a una economia circular, que obliga a que la ciutadania pagui de manera directa a través de la taxa de residus el 100% del cost real de la recollida, gestió i tractament de residus. 

Fins ara, la ciutadania amb aquesta taxa abonava al voltant del 40% del preu total.

Per tal que l’impacte directe a les economies familiars d’aquesta mesura sigui més lleu, el Consistori s’ha unit amb d’altres municipis per aconseguir un preu més reduït en el tractament i rebaixar el cost global d’aquest servei, que cada any s’incrementa.

Per què la gestiona el Consell Comarcal?

L’Ajuntament de Santa Perpètua i els altres cinc municipis del Vallès Occidental (Sabadell, Terrassa, Rubí, Ullastrell i Sentmenat) han decidit unir esforços per intentar contenir la factura dels residus, tot i que això no evitarà els increments en els rebuts. 

Aquesta delegació es fa perquè pagant conjuntament els centres de tractament s’aconsegueix un preu més econòmic. Si l’Ajuntament no delegués, el preu seria més elevat.

Quant i quan s’ha de pagar? 

L’import de la Taxa comarcal de tractament de residus a Santa Perpètua de Mogoda és de 48,10 euros per a aquest 2024. 

El període de pagament s’obre del 17 de maig al 17 de juliol de 2024 (ambdós inclosos).

Les famílies rebran una carta específica de pagament d’aquesta taxa, però també podran domiciliar-la fins al 20 de juny a través del web de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona o bé trucant al 932 029 802. El rebut domiciliat es cobrarà el dia 1 de juliol. La nova taxa no ve domiciliada encara que ho tingueu fet amb la resta de rebuts de l'Ajuntament.

Bonificacions

La taxa comarcal de tractament de residus inclou les mateixes bonificacions que la taxa de residus municipal:

  • Reduccions entre el 30 i el 90% per a les persones contribuents que acreditin situació de vulnerabilitat econòmica.
  • Reduccions entre el 5 i el 15% per aportacions a la Deixalleria Municipal i a la Deixalleria Mòbil.
  • Reducció del 15% per a les persones contribuents que acreditin la realització de compostatge casolà  integrades dins d’una xarxa reconeguda per aquesta administració local.

Podeu trobar tota la informació de la taxa de residus comarcal al web del Consell Comarcal.

També podeu trucar per telèfon al 93 518 00 54 o enviar un correu electrònic a l'adreça ccvoc.inforesidus@ccvoc.cat.

Darrera actualització: 17.05.2024 | 12:16