Subvencions per a la instal·lació d'ascensors, accessibilitat i rehabilitació d'edificis

Dijous, 27 de juliol de 2023 a les 00:00

L'Ajuntament obre del 9 d'octubre al 6 de novembre de 2023 el termini per presentar sol·licituds per a la concessió d'un nou paquet de subvencions per a la instal·lació d'ascensors, millora de l'accessibilitat i rehabilitació d'edificis residencials al municipi.

L'objectiu és el foment de la realització d'actuacions d'instal·lació d'ascensors i d'altres actuacions per una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat, i el foment de la realització d'actuacions de conservació dels d'edificis que deriven d'un informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE). Els ajuts s'adreçaran a edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar de Santa Perpètua de Mogoda. 

Les bases preveuen dues línies d'actuacions subvencionables.

Línia 1.- Foment de la millora de l'accessibilitat i la instal·lació d'ascensors. 

Es consideren subvencionables les següents actuacions: 

3.1.1. Les primeres instal·lacions d'ascensors, incloent-hi les obres que es justifiquin com a indispensables per a l'actuació, com ara la demolició i nova execució del nucli d'escales.

3.1.2. Totes aquelles obres o instal·lacions no relacionades amb ascensors que suposin una millora en les condicions d'accessibilitat dels edificis i dels seus accessos, com per exemple: la supressió de graons, la instal·lació de remuntadors d'escales, la formació de rampes, instal·lació de baranes, elements electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com videoporters i anàlegs, etc. Incloses les seves adaptacions a les normatives sectorials corresponents. 

3.1.3. La instal·lació o adequació a la normativa vigent d'elements d'informació o d'avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l'orientació en la utilització de les escales i els ascensors. 

Línia 2.- Foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial. 

Es consideren subvencionables les obres de conservació dels edificis unifamiliars i plurifamiliars que disposin d'un Informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE), que qualifiqui les deficiències detectades com importants, greus o molt greus. En particular:

3.2.1. Obres relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, mitgeres, patis dels edificis, cantells de balcons i voladissos.

3.2.2. Les relatives a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i sanejament existents a l'edifici que poden representar un risc per a la seguretat i la salubritat de les persones.

3.2.3. Obres relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura horitzontal i vertical dels edificis. 

Darrera actualització: 04.10.2023 | 12:32