Nova convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’ascensors i rehabilitació d’edificis residencials

Divendres, 28 de juliol de 2023 a les 10:00

L’Ajuntament ha aprovat inicialment les bases per a la concessió d’un nou paquet de subvencions per a la instal·lació d’ascensors, millora de l’accessibilitat i rehabilitació d’edificis residencials al municipi.

Aquest és un dels principals eixos del mandat 2023-2027 segons ha explicat el regidor d’Habitatge, Sergi Hernández, i vol donar resposta a la preocupació social per millorar les condicions d’habitabilitat i accessibilitat en els edificis d’habitatges.

L’edil ha explicat que, segons les previsions municipals d’acord a les diferents fases del procediment, el període per presentar sol·licituds s’obrirà aproximadament a finals del mes de setembre. “La ciutadania interessada en aquests ajuts pot anar preparant la documentació necessària per tal de poder concórrer a la convocatòria quan l’obrim”, ha detallat Hernández que ha informat que podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les comunitats de propietaris plurifamiliars i les propietats d’habitatges unifamiliars. El regidor d'Habitatge ha manifestat que en aquesta convocatòria el Consistori destinarà un total 100.000 euros i ha especificat que la subvenció serà del 20% de les actuacions subvencionables, amb aplicació d'algunes limitacions associades al nombre d'habitatges dels edificis o la tipologia d'habitatge.

Les bases detallen dues línies d’actuacions subvencionables. La línia 1, relativa a la millora de l’accessibilitat i la instal·lació d’ascensors, inclou: les primeres instal·lacions d’ascensors, incloent-hi les obres que siguin indispensables per a l’actuació com ara la demolició i nova execució d’escales; també aquelles obres o instal·lacions que suposin una millora en les condicions d’accessibilitat dels edificis i dels seus accessos, com ara la supressió de graons, la formació de rampes, la instal·lació de baranes, etc.; i la ins-tal·lació o adequació a la normativa vigent d’elements d’informació o d’avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l’orientació en l’ús d’escales i ascensors. Pel que fa a la línia 2, dedicada al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis residencials, es con-sideren subvencionables les obres de conservació dels edificis unifamiliars i plurifamiliars que disposin d’un Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), que qualifiqui les deficiències detectades com a importants, greus o molt greus, segons especifica el do-cument.  En aquest sentit, són subvencionables les obres relatives a l’estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, mitgeres, patis dels edificis, cantells de balcons i voladissos; les instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents a l’edifici que poden representar un risc per a la seguretat i la salubritat de les persones; i les obres rela-tives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura horitzontal i vertical dels edificis. 

Trobareu tota la informació disponible de la campanya en aquest enllaç.

Darrera actualització: 28.07.2023 | 11:24