Servei d'abastament d'aigua potable

L'aigua potable que es consumeix al municipi, aproximadament uns 2.200.000 m3 l'any, procedeixen del riu Ter i del Llobregat. L’aigua del Ter es tracta a la potabilitzadora de Cardedeu, des d'on es dirigeix als dipòsits de Gallecs i Can Filuà. L’aigua del Llobregat, que es potabilitza a la planta d'Abrera, s'impulsa fins al dipòsit de Can Llong a Sabadell i finalment fins als dipòsits de Santiga.

El municipi disposa d'altres dipòsits per a dotar convenientment les diverses zones de subministrament. La interconnexió entre dipòsits i el mallat de la xarxa permet alimentar cada sector amb vàries alternatives, per assegurar la continuïtat del servei i minimitzar l'impacte dels talls d'aigua. La longitud total de la xarxa és de 115 Km.

La xarxa d’abastament municipal està dividia en diferents zones i sectors, que permet sectorizar zones per facilitar la detecció de fuites i el control de la xarxa. Complementàriament s’extreu aigua del pou Atemasa, situat al marge de la Riera de Caldes, és aigua no apte pel consum, pel que s’utilitza exclusivament per a reg.

La Companyia d'aigües de Sabadell (CASSA) té la concessió del servei d'abastament d'aigua potable al municipi. La gestió del servei d’abastament d’aigua consisteix en garantir la continuïtat del subministrament, el manteniment dels elements de la xarxa, l'execució d'actuacions de millora i ampliació de la xarxa d’aigua, el control de la qualitat de l'aigua i la gestió de la facturació.

Oficina CASSA Santa Perpètua

C. Alguer, 3 (parcel•la 2)
- Dilluns i dimecres, de 9 a 13 h 
- Dimarts, de 9 a 13 h

Telèfon comercial: 93 122 73 33
- Telèfon 24 h: 900 878 583

Darrera actualització: 04.02.2022 | 11:25