L’Ajuntament aprova el Servei d’aparcament tancat de bicicletes BiciSPM

Divendres, 28 d'octubre de 2022 a les 06:00

El Ple de l'Ajuntament de Santa Perpètua ha aprovat inicialment per unanimitat la creació del Servei d'aparcament tancat de bicicletes BiciSPM. Aquest servei ofereix aparcaments tancats per a bicicletes per fomentar el seu ús i facilitar la connexió amb altres modes de transport, segons va explicar la regidora de Mobilitat, Neus Garcia, durant la sessió celebrada aquest dijous 27 d’octubre.

Actualment l’Ajuntament disposa d’un aparcament tancat per a 40 bicicletes al costat de l’estació Santa Perpètua de Mogoda-Riera de Caldes de la línia R8 de Rodalies amb el que s’inicia la prestació del servei. Tots els aparcaments tancats per a ús públic que en el futur s’instal·lin al municipi, tant a la via pública com en equipaments municipals, quedaran integrats en aquest servei.

La regidora de Mobilitat va explicar que "la capacitat de millorar la dimensió social de les ciutats i la seva situació ambiental depèn en gran mesura de la reorganització de la mobilitat i de l'assoliment de sistemes de mobilitat més eficients, menys contaminants, més saludables i que millorin les condicions ambientals" i va afegir que el nou servei vol "fomentar i facilitar a la ciutadania l'ús de la bicicleta com a palanca de transformació i desenvolupament d'una nova cultura energètica i de mobilitat del territori".

Reglament d’ús del BiciSPM.

L'Ajuntament també ha elaborat un reglament d'aquest nou aparcament tancat de bicicletes que contempla que l’usuari tindrà accés als aparcaments en ús del servei mitjançant l’APP o un codi personal. Tot i que el sistema tingui una web i/o aplicació associades, el sistema de control d’accessos permetrà l’obertura sense necessitat del telèfon mòbil. L’Ajuntament també posarà a disposició dels usuaris un telèfon de contacte on comunicar les possibles incidències del servei.

L’horari de funcionament del servei d’aparcament és continu i, per tant, de 24 hores al dia tots els dies de l’any. El temps màxim d’estacionament serà de 48 hores consecutives en les places de rotació. En el cas de les places reservades, serà el que s’especifiqui en el procediment de reserva en cada cas. En cas d’excedir el temps màxim permès d’aparcament continuat, es penalitzarà la persona usuària amb un període de temps sense accés al servei, a comptar immediatament després de la retirada de la bicicleta. Podran utilitzar el servei BiCiSPM les persones físiques majors de 14 anys.

El registre de l’usuari haurà d’estar associat a una persona i, com a mínim, una bicicleta, aportant com a mínim dades de contacte personals (nom, cognoms, DNI, telèfon mòbil o dades empresa) i de la bicicleta (color, marca, número de bastidor, breu descripció i fotografia). Cada usuari podrà registrar més d’una bicicleta, però no podrà utilitzar el servei simultàniament amb cadascuna de les bicicletes registrades.

Només es podrà aparcar una bicicleta per plaça, i no estarà permès ancorar qualsevol altre element o accessori no incorporat a la bicicleta. Els elements incorporats a les bicicletes, com per exemple els destinat al transport d’infants o mercaderies, no podran aparcar-se separadament a la bicicleta, ni ocupar l’espai destinat a una altra bicicleta. 

D'altra banda, el Ple també va aprovar amb el suport de l'equip de govern i l'abstenció dels grups de l'oposició una modificació de crèdit per un import de 59.500 euros.

La retransmissió del Ple es pot recuperar al Canal Youtube de l'Ajuntament. 

Darrera actualització: 28.10.2022 | 14:56