Control i tractament de plagues

Una de les prioritats de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Santa Perpètua és el control i el tractament de les plagues.

Vivim envoltats de gran diversitat d'éssers vius com formigues, mosquits, escarabats o rates. Els edificis els proporcionen amagatalls i també un ambient favorable per desenvolupar-s'hi. Quan troben les condicions òptimes de temperatura i humitat, i els aliments suficients, aquests animals es multipliquen ràpidament fins a convertir-se en una plaga i poden causar algunes molèsties importants.

Fins ara, els productes químics han estat un dels mètodes més coneguts per combatre les plagues. Però, aquests poden ser perillosos per a les persones. Per això, per controlar una plaga cal utilitzar altres mètodes i aplicar-los només quan sigui imprescindible, ja que prevenir una plaga és millor que combatre-la. 

L'Ajuntament de Santa Perpètua realitza controls mensuals del clavegueram i diverses actuacions en zones on s'ha detectat una major presència de plagues i en aquestes es realitza una neteja exhaustiva i s'aplica el tractament corresponent. El Consistori ha elaborat un conjunt de recomanacions adreçades a la ciutadania amb l'objectiu de prevenir plagues de diferents animals.

Mosquit tigre

L'actuació de la Regidoria de Salut Pública consisteix a fer un tractament preventiu a embornals i zones humides del municipi. Les recomanacions per evitar les plagues de mosquit tigre són les següents:

 • Evitar deixar aigua estancada a patis, terrasses, objectes petits, plats o joguines.
 • En el cas de tenir pati, abocar un parell de galledes d'aigua cada cinc o sis dies per evitar el cicle de creixement larvari.
 • Si són mosquits tigre adults fer ús esprais insecticides o repel·lents cutanis.
 • Mantenir les piscines lliures d'aigua a l'hivern.
 • A l'estiu, mantenir la platja de les piscines lliure d'aigua estancada.

Paneroles

L'Ajuntament de Santa Perpètua realitza tractaments a la via pública amb una empresa de plagues i la neteja a pressió de la xarxa de clavegueres. Per prevenir les plagues de paneroles és recomanable:

 • Fer neteja a pressió, en el cas de les cases, des de la part de l'habitatge fins al clavegueram general. Així s'expulsarà la plaga cap a l'exterior evitant que es quedi en aquell tram.
 • Tapar les esquerdes i els forats de les parets i dels sostres, protegir les juntures de les portes i finestres i assegurar que tanquin bé.
   

Rates

Les mesures que es porten a terme des del Consistori per controlar els rosegadors consisteixen a la instal·lació de papereres trampa en diverses zones del municipi i els tractaments de deratització en la xarxa de clavegueram per erradicar la presència de rosegadors en els espais públics i evitar possibles plagues. Algunes de les recomanacions per evitar plagues de rates són:

 • Evitar deixar menjar d'animals als patis de les cases.
 • No deixar bosses d'escombraries a l'exterior dels contenidors.
 • Tapar esquerdes i forats dels murs de les vivendes. 
 • Instal·lar reixes als desaigües dels patis.
 • Desbroçar els patis o solars particulars amb molta vegetació.
   

Coloms

L'Ajuntament de Santa Perpètua fa captures de coloms en alguns punts conflictiu detectats o a espais que comunica la ciutadania. Cal recordar que està totalment prohibit alimentar als coloms, ja que no és una espècie protegida i provoca molts problemes amb les seves defecacions. La principal recomanació és posar mesures dissuassòries als edificis per evitar l'anidació. Les empreses especialitzades poden assessorar sobre quines són les adequades en cada cas.

Per a qualsevol consulta o queixa sobre el control i tractament de plagues la ciutadania pot contactar amb la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Santa Perpètua a través del telèfon 935 600 103, l'adreça electrònica spublica@staperpetua.cat o presencialment a la Granja Soldevila.
 

Cotorres

La cotorra és una au originària d'Àfrica i del sud d'Àsia. Aquesta espècie s'està extenent cada cop més perquè no té depredador. A més, el control de la població és difícil ja que els individus adults no és deixen agafar i la incidència només es pot fer retirant els ous. L'Ajuntament fa retirades de nius de cotorres i de destrucció dels ous de manera habitual per controlar la població. 

Els impactes d'aquesta espècia són:

 • Altera l’estructura de la vegetació.
 • Nius en teulades d’edificis i en forats d’arbres tant urbans com rurals: competència directa per forats de nidificació amb ratpenats, rapinyaires nocturns com el xot, picots...
 • És una plaga pels cultius (és granívora però també menja fruits, fulles i flors).
 • Pot transmetre la psitacosi igual que la cotorreta pitgrisa.
   

Paparres

Les paparres són artròpodes que parasiten externament un gran nombre d’animals silvestres, tant mamífers com aus i rèptils, els animals domèstics, i també poden picar els humans. 

Una paparra fixada al cos generalment no causa dolor i el més freqüent és que la picada no provoqui cap dany, o únicament una petita lesió a la pell. Però algunes poden estar infectades amb organismes patògens i transmetre’ls mentre s’alimenten. Això pot causar malalties en les persones, com la febre botonosa, la malaltia de Lyme, la febre recurrent, l’encefalitis transmesa per paparres, la babesiosi, la tularèmia o la febre hemorràgica de Crimea-Congo, entre d’altres.

Com les podem prevenir:

 • En activitats de lleure o a l'aire lliure cal utilitzar màniga llarga i pantalons llargs. 
 • Evitar les sandàlies o calçat obert
 • Fer ús de repel·lents
 • Caminar per mig dels camins
 • Revisar-se de dalt a baix

Salut Pública demana a la ciutadania que si es detecten paparres al terme municipal de Santa Perpètua es posin en contacte amb la Regidoria a través del correu electrònic spublica@staperpetua.cat o trucant a la Granja Soldevila, al telèfon 93 560 01 03. Tanmateix l'Ajuntament ha informat que es manté alerta en el control de la plaga.

 

És un servei obligatori:

No
Darrera actualització: 30.06.2023 | 12:24