Bosc de la Granja Soldevila

Dins de l’àmbit urbanitzat de Santa Perpètua i en mig de la Florida es presenta un parc amb connotacions de bosc, que els hi confereix la tipologia d’arbrat plantat ( pins, cedres, xiprers ...) una varietat d’arbrat que ha estat incrementat amb noves plantacions de caire autòcton mediterrani ( lledoner, tamariu, ametller, avellaner, cirerer de bosc ...) i a modus “d’arboretum” s’ha aconseguit crear un espai de lleure i de caràcter científic, pedagògic. Tot recuperant l’esperit en que va estar plantat a principis del segle passat per la família Soldevila.

L’organització del bosc es fonamenta en dos espais diferenciats:

Àrea d’estada social , en que  ens podem trobar els jocs infantils i bancs i la senyalització indicativa, on el passeig, el joc, el lleure i el repòs i la contemplació dels ciutadans està garantit.

Àrea de refugi per a la fauna i el desenvolupament d’espècies vegetals. Es tracta de tots els espais encintats amb troncs de fusta i que s’ha realitzat una plantació exhaustiva de diferents espècies arbustives, amb un total de 1.200 exemplars  d’arbustiva i 97 exemplars d’arbres. Fet que li confereix al bosc una alta riquesa en diversitat ecològica.   

Esperem que tots respectem  com a àrees de jocs els troncs disposats de forma estratègica al sòl del bosc de la Granja Soldevila. Queda totalment prohibit tallar o  malmetre els elements del bosc.

Darrera actualització: 04.02.2022 | 11:44