Renovació Padró per a residents

Dimarts, 11 d'abril de 2023 a les 00:00

Saps que cal renovar l'empadronament cada dos anys?

Les persones nacionals de països estrangers (no membres de la Unió Europea, ni de l'Espai Econòmic Europeu ni Suïssa), i que no disposin d'un permís de residència permanent o de llarga durada, han de renovar el padró cada dos anys, a comptar des de l’alta al padró.

  1. S'ha de fer cada 2 anys des de la darrera inscripció o renovació
  2. La no renovació comporta la baixa a la inscripció.
  3. La no renovació pot impedir acreditar la permanència a Espanya i l'accés a sol·licituds de residència com l'Arrelament social.

Per fer la renovació, adreça't a l'OAC (Oficina d'Atenció a la Ciutadania) Atenció al públic de 9 a 14 h.

Cal cita prèvia: per telèfon al 935743234 o bé per internet.

Las personas nacionales de países extranjeros (no miembros de la Unión Europea, ni del Espacio Económico Europeo ni Suiza), y que no dispongan de un permiso de residencia permanente o de larga duración, deben renovar el padrón cada dos años, a contar desde el alta en el padrón.

Se debe hacer cada 2 años desde la última inscripción o renovación
La no renovación comporta la baja en la inscripción.
La no renovación puede impedir acreditar la permanencia en España y el acceso a solicitudes de residencia como el arraigo social.
Para realizar la renovación, dirígete a la OAC (Oficina de Atención a la Ciudadanía) Atención al público de 9 a 14 h.

Es necesaria cita previa: por teléfono al 935743234 o bien por internet.

Més informació a la Seu del web municipal.

Darrera actualització: 11.04.2023 | 14:03