Julia González González

Regidora i portaveu del grup municipal 

Grup Municipal: Partido Popular - Partit Popular

Lloc de naixement: Xinzo de Limia, Ourense

Data de naixement: 06 d’abril 1983

Trabajadora, creativa y proactiva. Especializada en temas turísticos y eventos. Ambiciosa, entusiasta. Desarrollar constantemente nuevas habilidades y capacidades.

Formació acadèmica

 • Curso superior de Organización y Gestión de evento

Organización de eventos y protocolo

Deuston formación 2018

Barcelona

 • Master en Revenue Management

Políticas de venta

 • INSA Business, Marketing & Comunication school 2012

Barcelona

 • Master en dirección y gestión de hoteles

Gestión de hoteles 

Esden 2009

Barcelona

 • Grado superior en administración y finanzas

Administración y finanzas 

Stucom 2007

Barcelona

 • Bachillerato ciencias sociales

STUCOM 2004

Barcelona

         

Experiència professional

 • Directora de hotel 

Hotel Ingles Jun 2008- actual

Barcelona      

 • Administrativa 

Sakura-Ya Oct 2006 - Jun 2008

Barcelona

Administración

 • Hotel moderno ene 2005 - dic 2007

Barcelona

Cajera

 • Pans and company ene 2003 - dic 2004

Barcelona

         

Experiència política

Afiliada al pp desde el 2016 -Coordinadora de política social desde el 2022

         

 Altres dades

Idiomas:

 • Español
 • Inglés
 • Catalán
 • Gallego (lengua materna)

Retribució anual bruta

 • Assistència a les sessions del Ple: 657,77 € per sessió, fins a un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any.
 • Assistència a les Juntes de portaveus que es convoquin en ocasió de convocatòria de Ple: 475,61 € per sessió, fins a un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any.
 • Assistència a les Juntes de Govern, en haver estat nomenat/da tinent/ta d’alcaldia, tant ordinàries com extraordinàries: 444,24 €, per cada sessió que es celebri.

Assignar als Grups municipals, en virtut del que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, l'article 50.8 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 43.2 del Reglament Orgànic Municipal un import de 236,37 € mensuals per Grup i 236,37 € mensuals per cada Regidor o Regidora adscrits a cadascun d’aquests Grups.

Adreça electrònica: gonzalezgj@staperpetua.cat
Darrera actualització: 08.03.2024 | 10:22