Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Divendres, 30 de setembre de 2022 a les 00:00

Què és l'OME?

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és un instrument de col·laboració entre al Generalitat de Catalunya i l'ajuntament pel que fa a l'escolarització de l'alumnat d'educació infantil (3 a 6 anys), educació primària (6-12 anys) i secundària obligatòria (12-16 anys).

La Oficina Municipal d'Escolarització té les següents funcions:

  • Informar i orientar adequadament a les famílies de tota l'oferta formativa de la ciutat, juntament amb els centres educatius.
  • Recollir les sol·licituds d'escolarització durant el termini de preinscripció i matrícula, legalment establert, i al llarg de tot el curs escolar, donat que la Comissió d'Escolarització es constitueix en el marc de l'OME.
  • Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d'admissió de l'alumnat en el seu àmbit d'actuació territorial.
  • Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques que permeti la seva integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar.

Obtenir plaça escolar a Santa Perpètua de Mogoda fora del període de preinscripció

Un cop iniciat el curs i fora del període de preinscripció, les sol·licituds d'admissió del segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, s'atenen tenint en compte les places vacants existents i mirant de garantir l’equilibri en la distribució de l’alumnat en situació de vulnerabilitat entre tots els centres d’una mateixa zona.

Informació general

Aquest tràmit s’adreça a les famílies que han vingut a viure a Santa Perpètua de Mogoda i que volen demanar plaça en un centre del municipi perquè no ho han pogut fer a través del procés de preinscripció ordinària.


On es poden presentar les sol·licituds d'admissió

  • Pot presentar la sol·licitud el pare, la mare, el tutor, la tutora, guardador o guardadora del nen/a que es vol escolaritzar o l'alumne/a mateix si és major d'edat.
  • Les sol·licituds han de presentar-se a la Oficina Municipal d’Escolarització (OME), amb hora concertada. La OME està a la Granja Soldevila i es pot demanar hora trucant al telèfon 93 560 01 03.
  • També es pot fer aquest tràmit en línia al web de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 29.06.2023 | 08:59