Pla d'Acció d'Energia Sostenible

Dimecres, 5 de maig de 2021 a les 00:00

Compromís amb la sostenibilitat

Santa Perpètua de Mogoda va materialitzar el seu compromís cap a la sostenibilitat amb l’adhesió de la Carta d'Aalborg el 1996, quan es va comprometre a elaborar una Agenda 21, la qual es va finalitzar l’any 2003. Per tal d’iniciar el procés de participació ciutadana es va crear el Fòrum Ambiental i un document marc sobre l’Agenda 21.

En línia amb la seva implicació, Santa Perpètua va ser un dels municipis fundadors de Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat.

Posteriorment, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va constituir el Consell Municipal de Medi Ambient com a òrgan de participació ciutadana en les polítiques i la gestió ambiental local que va ser aprovat el 2004. Aquest òrgan està format per representants de tots els grups polítics municipals, representants d’associacions de veïns i d’entitats ambientals locals i altres agents socials i econòmics així com ciutadans i ciutadanes particulars.

Pacte d'alcaldes i alcaldesses

La Comissió Europea va posar en marxa el 2007 l'anomenat Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses, una iniciativa que pretenia traslladar a escala municipal els objectius fixats dins el paquet de mesures.

El Pacte dels alcaldes, al qual Santa Perpètua de Mogoda s’hi va adherir el 2008, consisteix en el compromís de les ciutats que s'hi adhereixin d'aconseguir els objectius comunitaris d’estalvi i eficiència energètica, reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i implantació d’energies renovables.

En concret els objectius comunitaris que es traslladen a l’escala local, i el compliment dels quals s’ha de satisfer a l’any 2020 en relació a l’any base (2005), són els següents:

 • Reduir un mínim del 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle del territori en aquells àmbits on l’Ajuntament tingui competències.
 • Millorar l’eficiència energètica del municipi un mínim del 20%. 
 • Incrementar la contribució de les fonts d’energia renovable a l’energia subministrada al municipi un mínim el 20%.

Pla d’Acció d’Energia Sostenible

El 2009 es va elaborar conjuntament amb la Diputació de Barcelona el Pla d’Acció d’Energia Sostenible PAES.

Es va preparar un inventari de les emissions com a punt de partida del PAES, es van recollir dades de consums energètics i es va fer un seguiment de la producció d'energies renovables de l'Ajuntament.

Els sectors inclosos en el PAES són municipal, transport, domèstic i terciari (serveis).

Es van definir 5 eixos d'actuació: equipaments, transport, producció d'energia, planificació i serveis amb un total de 78 accions i amb un pressupost de 1.800.000 euros.

Les accions més rellevants són:

 • Renovació de calderes i climatització
 • Substitució de lluminàries per LED
 • Aplicar bones pràctiques en l'ús de les instal•lacions
 • Millora dels carrils bici
 • Plans de mobilitat
 • Desenvolupar la xarxa de camins escolars
 • Fomentar la incorporació de vehicles elèctrics al municipi
 • Instal·lació d'energia solar tèrmica i fotovoltaica
 • Campanyes sobre ús de l'energia a les llars

Declaració de Vilanova i la Geltrú

El 2014 l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda es va adherir a la Declaració de Vilanova i la Geltrú, per a l’adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral, amb l'objectiu de tenir en compte el clima en la planificació i la necessitat de mitigar el canvi climàtic, implementant mesures d’adaptació que millorin la resiliència del territori en els àmbits de l’ordenació del territori, la salut, la protecció civil i el medi ambient.

Evolució dels indicadors

A nivell d'emissions dels equipaments municipals, del 2017 respecte el 2005, hem de tenir en compte que hem passat de 27 a 38 equipaments i de 4.308 fanals a 4.949.

El consum municipal d'energia el 2005 va ser de 9.902 MWh i les emissions de 3.525 Tones de CO2. El 2017 el consum d'energia s'ha disminuït un 9,5% i les emissions de CO2 un 27%.

El consum total d'energia del municipi el 2005 va ser de 367.032 MWh i les emissions de 118.089 Tones de CO2. El 2017 el consum d'energia per habitant s'ha disminuït un 21% i les emissions de CO2 un 26%.

Aquestes dades indiquen que Santa Perpètua ja està complint els compromisos del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses.

El nou Pacte pel Clima i l'Energia

El nou Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia és la fusió de la mitigació del canvi climàtic (Pacte dels Alcaldes) i l'adaptació (Alcaldes per l’Adaptació) sota un mateix paraigües en una sola iniciativa i constitueix el corrent principal del moviment Europeu que involucra les Autoritats Locals i la seva ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic.

En aquest cas el compromís de reducció d'emissions de GEH se situa en el 40% per a l'any 2030.

Darrera actualització: 19.01.2022 | 17:59