Píndola igualtat de gènere en el món laboral

Dimarts, 24 d'octubre de 2023 a les 00:00

La Regidoria de Desenvolupament Local, Ocupació i Comerç dissenya, implementa i avalua programes i actuacions relacionats amb polítiques actives d’ocupació, el foment de l’emprenedoria i la dinamització del teixit empresarial del municipi i la seva àrea d’influència, amb la missió d’impulsar el desenvolupament socioeconòmic de la vila i la millora de la qualitat de vida i benestar socials de la seva ciutadania, promovent oportunitats per a la igualtat en l’àmbit de l’ocupació i afavorint la consolidació i millora empresarial.

En aquest sentit, organitzacions i empreses tenen la necessitat d’implementar plans d’igualtat segons insta el Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball. Aquest Reial decret estableix la inscripció obligatòria dels plans d'igualtat al Registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat.

Entre els programes que impulsa i implementa Desenvolupament Local, el dispositiu Dones Competents, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social Projecte Treball als Barris, té com a missió incidir sobre la promoció laboral femenina a través d’accions dissenyades per al foment de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, l’apoderament de les dones participants i el reforç de competències transversals clau, instrumentals i d’accés a l’ocupació.

Amb l’objectiu de reduir l’efecte de la influència dels estereotips i prejudicis negatius que dificulten la inserció de les dones, així com oferir material exhaustiu sobre la Igualtat d’Oportunitats en el món laboral, l’edició 2022 del dispositiu Dones Competents ha permès l’elaboració d’una píndola formativa virtual, amb informació de qualitat sobre conceptes claus relatius a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones des de la perspectiva de gènere, normativa i recursos útils, tot plegat perquè organitzacions i empreses disposin d’eines de qualitat per a l’anàlisi de les polítiques de gènere que estan duent a terme en l’àmbit de l’ocupació i les relacions laborals.

Darrera actualització: 24.10.2023 | 15:39