DOT

Dijous, 25 de novembre de 2021 a les 00:00

En què consisteix?

Té com a missió essencial el foment de la igualtat d’oportunitats contrarestant l’agreujament de la bretxa digital instrumental i funcional en els col·lectius més vulnerables.  Dispositiu integral que inclou accions individuals i grupals d’orientació i formació per la millora de les competències transversals, instrumentals i tècnico-professionals

Disseny modular, flexible i adaptat: segons els interessos i situació sociopersonal dels participants, permet acordar un pla de d’accions personalitzat, a partir del banc d’accions individuals i grupals a la seva disposició:

Sessions Informatives grupals i Entrevistes Inicials d'Acollida

Tutories individuals i grupals

Competències de base (Alfabetització digital; Ofimàtica de nivell bàsic; Preparació de l'ACTIC mig, Català comercial, Tècniques cerca de feina)

Competències d’identificació, relació i afrontament (Desplega el teu potencial, Sortida d'iniciativa i emprenedoria, Creativitat, Sensibilització en la igualtat d'oportunitats, ...)

Formació professionalitzadora (Picking automàtic, Conducció segura carretons elevadors; Comunicació i Màrqueting Digital)

Apropament al Mercat de Treball (estades pràctiques en empreses)

Beneficiaris: 

Persones demandants d’ocupació en situació d’atur o de millora de feina, especialment aquelles amb més dificultat per accedir a l’aprenentatge de les eines ofimàtiques i/o que presenten mancances en l’ús de les tecnologies TIC que els limiten l’autonomia per a la cerca, manteniment o millora d’ocupació.

Estat: en curs; termini d’execució:  Setembre de 2022 a Novembre de 2023

Finançament: DIBA, Catàleg de Serveis 2022

Darrera actualització: 06.10.2023 | 11:31