2023/7220A Millora de l'accessibilitat a diferents equipaments públics de l'Ajuntament de Santa Perpètua, Casal d'avis-Centre Cívic la Rambla

Dimarts, 1 d'agost de 2023 a les 00:00

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2023 ha aprovat inicialment el Projecte de millora de l'accessibilitat a diferents equipaments públics de l'Ajuntament de Santa Perpètua, Casal d'avis-Centre Cívic la Rambla de Santa Perpètua de Mogoda,  redactat per Xavier Belloso Alguersuari, per un import d’execució del contracte de CENT CINQUANTA-CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS
AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (155.232,87 €), IVA inclòs,

Per tot això, se sotmet l'expedient a un període d’informació pública de trenta dies, mitjançant publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província, a l’ E-Tauler i al Web municipal, a l’efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar les al·legacions que consideri convenients.

Darrera actualització: 01.08.2023 | 12:15