Modificació del Pla Parcial Les Minetes per al reajustament de límits i les edificacions existents en els àmbits d'equipament privat i la CIM

Divendres, 29 de setembre de 2023 a les 00:00

 

Aprovació inicial i suspensió de tramitacions i llicències urbanístiques, pel termini màxim de dos anys en els àmbits per als quals les noves determinacions comportin modificació del règim urbanístic i que, coincideixi amb els àmbits indicats al plànol 03 del planejament vigent inclòs en la memòria.  Expedient 2022/5737C

Darrera actualització: 29.09.2023 | 14:21