Resolució per la qual es considera substancial la modificació no substancial comunicada per l’empresa Europe International Global Waste, SL (abans Bidones Roma, SA)

Dijous, 25 d'agost de 2022 a les 00:00

 Resolució per la qual es considera substancial la modificació no substancial comunicada per l’empresa Europe International Global Waste, SL (abans Bidones Roma, SA), d’una activitat de recuperació de bidons amb restes de residus, al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda (exp. B1CNS200053), consistent en incorporar l’activitat de reutilització de gàbies de ferro dels contenidors IBC/GRG, l’actualització del llistat de focus emissors a l’atmosfera, l’actualització de la tipologia i de les capacitats dels residus generats i l’actualització de les capacitats gestió de residus,

Darrera actualització: 25.08.2022 | 12:49