Urbanisme

PLANEJAMENT

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

PLANEJAMENT DERIVAT


Enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya.

Accedir al registre urbanístic


Instruments de planejament i altres plans directors i sectorials.

Darrera actualització: 17.05.2022 | 10:22